MŠ Středokluky MŠ Středokluky

Žabičky

Třída Žabičky je třídou pro nejstarší děti naší mateřské školy, ve které je důraz kladen na všestrannou přípravu do základní školy.

Třída Žabičky se nachází v prvním patře budovy mateřské školy. Její provoz je od 7.00 hodin do 15.00. Tato třída je také nejnovější třídou mateřské školy, kde působí paní učitelka Černohorská a Čechová. V dopoledních hodinách zde můžete zahlédnout i paní učitelku Tichou.

IMG_3558
IMG_3557